Uživatel: Nepřihlášen Přihlásit | Registrace

Burza pohledávek Online — inkaso pohledávek & nedobytné pohledávky

O nás

Naše společnost PROkontakt se od samého počátku specializuje zejména na řešení platební neschopnosti podnikatelských subjektů a služby s tím související. Jednou z oblastí, ve kterých včasná a přesná informace má pro uživatele zásadní význam je trh pohledávek, jako důsledek současného vývoje platební morálky firem.

Po důkladném zvážení situace, která momentálně na českém trhu v oblasti obchodu s pohledávkami panuje, jsme se rozhodli zřídit náš otevřený projekt — Burza pohledávek On-line.

Co vám nabízíme

  • bezplatné zveřejnění Vašich pohledávek v našem systému po neomezenou dobu
  • vysoce sofistikované vyhledávání v naší rozsáhlé databázi
  • příjemné uživatelské rozhraní s širokou možností specifikace a editace nabízených pohledávek
  • náš "hlídací agent" Vás okamžitě upozorní na Váš e-mail, když se v  databázi objeví vhodná protistrana čímž odpadá nutnost neustálé kontroly databáze pohledávek.
  • neomezená možnost hromadného importu pohledávek Novinka

Hlavní poslání projektu

Buza pohledvek Online

Tento projekt by Vám měl usnadnit práci při vymáhání pohledávek nesolventních odběratelů, lépe zmapovat platební morálku potencionálních obchodních partnerů a v neposlední řadě Vám umožnit efektivní obchodování s pohledávkami.

Tuto službu ocení nejvíce firmy, které se zabývají zápočty pohledávek po lhůtě splatnosti a obchodní oddělení větších společností, které aktivně realizují politiku likvidace svých pohledávek. Veškerá data v aplikaci jsou řádně prověřována a denně aktualizovaná.

V případě, že máte zájem o další spolupráci, např. v oblasti správy či vymáhání pohledávek, použijte náš kontaktní formulář, ve kterém nám můžete blíže specifikovat Vaše požadavky. Jestliže vás naše služba zaujala můžete se ihned bezplatně zaregistrovat.